GỖ MỸ NGHỆ VIP
Gia tăng giá trị theo thời gian
GỖ MỸ NGHỆ VIP
  • image

Tỳ bà Gỗ Thủy Tùng Vàng Đắc Lắc 45x10cm

* Thông tin chi tiết
Kích thước: Cao 45cm, đường kính 10cm.
 
Tỳ bà gỗ thủy tùng Đắc Lắc

Tỳ bà gỗ thủy tùng Đắc Lắc

Tỳ bà gỗ thủy tùng Đắc Lắc

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/u2NaSUlalZA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>: 0982 212 646