GỖ MỸ NGHỆ VIP
Gia tăng giá trị theo thời gian
GỖ MỸ NGHỆ VIP
  • image

Lộc Bình Tỳ Bà Gỗ Hương Gia Lai 60x12cm

* Thông tin chi tiết
* Kích thước: Cao 60cm, đường kính bình 12cm.
 
Lộc bình tỳ bà gỗ hương

Lộc bình tỳ bà gỗ hương

Lộc bình tỳ bà gỗ hương

Lộc bình tỳ bà gỗ hương

Lộc bình tỳ bà gỗ hương

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/KpkL2cWQBQw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

: 0982 212 646