GỖ MỸ NGHỆ VIP
Gia tăng giá trị theo thời gian
GỖ MỸ NGHỆ VIP
  • image

Tượng Tam Thế gỗ hoàng dương 28x15x14cm

* Thông tin chi tiết
* Kích thước: Cao 28cm, ngang 15cm, sâu 14cm
 
Tượng Tam Thế gỗ hoàng dương gồm có 3 pho giống được tạc trong tư thế ngồi thiền kiết già. Dân gian thường gọi theo thói quen là tượng “Tam Thế”. Thực ra đây chỉ là tên gọi tắt theo thói quen của người Việt, để chỉ các vị Phật ở Quá khứ, Hiện tại và Tương lai. Tên gọi đầy đủ của bộ tượng này có nhiều, song phổ cập là “Tam Thế Tam Thiên Phật” tức 3.000 đức Phật, mỗi thời 1.000 vị, hay “TamThế Thường Trụ Diệu Pháp Thân” là nhằm tôn sùng cái hình tướng chân thật, sáng láng, kỳ diệu, luôn tồn tại khắp không gian và xuyên thời gian của các đức Phật.
 
Tượng Tam Thế gỗ hoàng dương

Tượng Tam Thế gỗ hoàng dương

Tượng Tam Thế gỗ hoàng dương

Tượng Tam Thế gỗ hoàng dương
: 0982 212 646