GỖ MỸ NGHỆ VIP
Gia tăng giá trị theo thời gian
GỖ MỸ NGHỆ VIP
  • image

Tượng Di Lặc đứng ngũ phúc gỗ hương Gia Lai

  • Mã sản phẩm : 0
  • Giá: 13.500.000đ
* Thông tin chi tiết
* Kích thước: Cao 70cm, ngang 39cm, sâu 36cm
 
Tượng Di Lặc đứng ngũ phúc gỗ hương Gia Lai

Tượng Di Lặc đứng ngũ phúc gỗ hương Gia Lai

Tượng Di Lặc đứng ngũ phúc gỗ hương Gia Lai

Tượng Di Lặc đứng ngũ phúc gỗ hương Gia Lai
Tỳ Bà
Tỳ Bà
Tỳ Bà
Bình Hoa
Bộ Lộc Bình ba món
Bộ Lộc Bình bảy món
Bình Nghệ Thuật
Bình Nghệ Thuật
Bình Nghệ Thuật
: 0982 212 646